Návod

Návod k obsluze stroje

Před čištěním

Koberce je nutné nejprve vyluxovat. Stroj na čištění koberců nelze použít na sucho jako vysavač. Skvrny na čalounění i kobercích je vhodné postříkat odstraňovačem skvrn (nabízíme u nás při zapůjčení stroje).

Příprava stroje

Ke stroji připojte sací hadici a hadičku na tlakovou vodu a na druhou stranu hadic připojte hubici. Ve vodě teplé do 50 °C rozmíchejte v čistém kbelíku čisticí prostředek v poměru 1,5 až 2 dcl na 10 litrů vody (podle míry znečištění). Namíchaný roztok nalejte do stroje po rysku maximální hladiny. Až nyní zapněte stroj do elektrické zásuvky!

Postup při čištění

Během čištění se bude hladina čistícího prostředku snižovat a její výška nesmí během čištění klesnout níže než 4 cm ode dna. Bílé sítko na dně musí zůstat trvale pod vodou! Před spuštěním stroje překontrolujte, zda je ve stroji bílý kbelík na špinavou vodu. Během čištění je nutné hlídat, aby tento kbelík nepřetekl! Pokud byly koberce v minulosti tepovány ručně, bude se kbelík velmi rychle plnit starou pěnou. Při přetečení kbelíku by došlo z důvodu chybné obsluhy ke zničení motoru stroje.

  1. Nejprve si zapněte pouze spínač stříkání a koberec si postříkejte (plochu cca 5 až 10 m2).
  2. Vraťte se na začátek postříkané plochy a zapněte i druhý spínač – sání.
  3. Čištění provádějte současným stříkáním i odsáváním, přičemž tlaková voda rozpouští nečistoty, které se odsávají do kbelíku. Hubicí po koberci posunujte směrem k sobě a od sebe. Tento postup můžete provádět na jednom místě několikrát, dle znečištění koberce.
  4. Vraťte se na začátek místa, které jste vyčistili, a stále mějte zapnuté oba spínače.
  5. Naposled do koberce stříkejte čisticí roztok za stálého odsávání. Hubici však tahejte již pouze směrem k sobě a posunujte ji do boku vždy o její šíři.
  6. Stejný postup použijte znovu na další části nevyčištěného koberce.

Ukončení

Po ukončení práce zbylý roztok z nádoby na čistou vodu vysajte samotnou hadicí do kbelíku na špinavou vodu, nesmí již být zapnuto čerpadlo (stříkání). Je nutné dát pozor, aby nedošlo k přetečení kbelíku. Po odsátí roztoku stroj ihned odpojte od elektrické sítě. Umyjte kbelík, případně prostor pod kbelíkem, hubice a sací hadici propláchněte čistou vodou.

Pozor

V zimním období nenechávejte stroj vystavený mrazu (hrozí poškození čerpadla).

Při poruše stroj neopravujte, ale spojte se, prosím, s půjčovnou a domluvte se na dalším postupu. Při vracení stroje nezapomeňte případnou závadu nahlásit (zkvalitníte tím službu pro další zákazníky).

Vrácení

Stroj vraťte do půjčovny ve stanovený den a hodinu. Se strojem nezapomeňte přinést i zapůjčené příslušenství, tj. velkou hubici na koberce, malou hubici na čalounění, hadici, prázdné nádobky od čistícího prostředku a návod k obsluze.

Rada na závěr

Na vyčištěný koberec doporučujeme vstupovat až tehdy, je-li úplně suchý.

Složení čisticího prostředku

˂ 15% anionaktivní tenzid, ˂ 5% neionogenní tenzid, ˂ 5% amfoterní tenzid, ˂ 5% methoxy-propanol, ˂ 1% konzervační látky, ˂ 1% vonné látky.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima, při zasažení je vypláchněte vodou. Máte-li citlivou nebo narušenou kůži, vyhněte se delšímu kontaktu s nechráněnou pokožkou. Při náhodném požití vypijte větší množství vody a vyhledejte lékaře.


ODSTRAŇOVAČ SKVRN

Unikátní prostředek k čištění skvrn a silně znečištěných míst, způsobených mastnotami, barvivy, kávou, inkoustem apod., určený především na koberce, čalounění, interiéry vozů, textil, sportovní obuv, plasty, plastový nábytek a všechny ostatní vodou omyvatelné povrchy (podlahy, ledničky, obklady, kuchyňské linky apod.), vhodný také k čištění skvrn po domácích zvířatech.

NÁVOD

Suchá, znečištěná místa postříkejte prostředkem Speciál Star a nechte přibližně 10 minut působit, potom proveďte čištění našim strojem. V případě silného znečištění můžete postup opakovat.